Giriş

TopSolid'ShopFloor

Entegre Atölye Yönetimi

TopSolid'ShopFloor, ilk 3D içe aktarımdan bitmiş parçaya kadar tüm üretim sürecinizi yönetir...

Bu entegre yazılım, parçalarınızın üretim süreci boyunca size yardımcı olur. Otomatik içe aktarmadan, takımların oluşturulması ve yönetimine, programların yönetimine ve bunların CNC'ye yüklenmesine kadar, takım stoğunun yönetimini ve komple takımların ve takım bileşenlerinin depolanmasını unutmadan. Ayrıca, TopSolid'ShopFloor üretim ortamındaki tüm sistemlerle (NC, ön ayar makineleri, depolama sistemleri, vb.) bağlantıyı sağlar.

Bu iş akışını yönetmek için TopSolid'ShopFloor aşağıdaki temel avantajları sunar:

 • Veri merkezileştirme Tüm şirket verilerinizi TEK bir veritabanına kaydedin ve güvenliğini sağlayın. Artık yerel makinelerde veya çevresel ekipmanlarda veri depolanmayacak.
 • Bilgiyi erişilebilir kılma Verilerinizi tüm paydaşlarla paylaşın! Doğru zamanda doğru yerde doğru bilgi ile herkes tam olarak ne yapacağını ve nasıl yapacağını bilir. İyi bir bilgi yönetimi sayesinde verimliliğiniz %20'den %50'ye kadar artabilir.
 • İş akışı otomasyonu TopSolid'ShopFloor mümkün olduğunca çok görevi otomatikleştirir. Otomasyon iş akışını basitleştirir ve hata riskini en aza indirir!
 • Ortamınızın sistemlerine bağlantı İster bir NC makinesi, ister bir ön ayar makinesi, takımlarınız veya otomatik bir depo olsun. Tüm çevresel yazılım ve sistemleri, hatta ERP'yi bile bağlayabiliriz!

Modüler ve ölçeklenebilir bir sistem

TopSolid'ShopFloor, şirketinizin mevcut durumuna uyum sağlayan ve onunla birlikte gelişen modüler ve genişletilebilir bir sistemdir. Her modül, atölyeyi yönetmek için kendi hizmetlerini ve otomasyonlarını sağlar. Her modül uygulandıkça, organizasyonunuzu ve verimliliğinizi artırabilirsiniz.

Proje Yöneticisi modülü ile, üretim projelerinizi TopSolid'ShopFloor'dan TopSolid istemci iş istasyonunda yüklü olsun veya olmasın yönetebilirsiniz.

 • İmalat projesi ve verilerinin oluşturulması ve yönetimi.
 • Müşterilerin ve kişilerin oluşturulması ve yönetimi.
 • PDM proje klasörlerine erişim.
 • Sürükle ve bırak tekniğini kullanarak belgelerin entegrasyonu.
 • Proje yöneticisini harici veri kaynaklarına bağlama imkanı (ERP, CAPM, vb.)

Program Yöneticisi modülü ile, TopSolid tarafından üretilsin ya da üretilmesin tüm NC programlarınızı ve bunlara bağlı üretim verilerini yönetebilirsiniz.

 • Yazılımdan (TopSolid veya diğer CAM yazılımı) bağımsız olarak tüm program formatlarının (metin, ikili veya çoklu dosyalar) yönetimi.
 • Gelişmiş arama aracı ve filtreler.
 • Ana programların ve alt programların yönetimi.
 • Ek program bilgilerinin yönetimi (aralık, dokümantasyon, resimler, yorumlar, vb.).
 • NC programlarını sürükle ve bırak tekniğini (DNC) kullanarak içe aktarma.
 • NC programlarının otomatik ve yapılandırılabilir yönetimi.
 • NC programından otomatik takım listesi oluşturma.
 • Entegre NC program karşılaştırma ve düzenleme aracı (senkronize görünümlerle 4 kanala kadar).
 • Sürükle-bırak tekniğini kullanarak program durumunun (kilitli, serbest, tedarikli, makinede) yönetimi.
 • Değişikliklerin ve hareketlerin geçmişi (NC ve PP).
 • Benzer uyumlu NC programlarının gruplandırılması.
 • Yaşam döngüsü bilgileri (yaratıcı, son yürütmeler, vb.).
 • İş planlaması.

Tool Manager modülü ile takım bileşenlerinizi, monte edilmiş takımlarınızı ve üretim sürecine dahil olan diğer öğeleri yönetebilirsiniz.

 • Belirli filtreler ve/veya Datamatrix tanımlayıcı ile bileşenleri arayın.
 • Takım bileşenleri, birleştirilmiş takımlar ve diğer öğeler üzerindeki ek özellikleri yönetin.
 • (Sanal) takımların montajına ve TopSolid'de takımların otomatik olarak oluşturulmasına adanmış fonksiyonlar.
 • Fiziksel takımlar için montaj ve demontaj sihirbazı.
 • Makine magazinlerinden yüklenecek ve boşaltılacak takımların listesi.
 • Operatörler için durum raporlarının sağlanması.
 • TopSolid'Viewer aracılığıyla bileşenlerin 3D görselleştirilmesi.
 • Takım yöneticisini harici veri kaynaklarına bağlama imkanı (ERP, GPAO, vb.)

Takım Seti modülü ile ön ayar makinelerinizi ve takımlarınızın ön ayar verilerini yönetebilirsiniz.

 • Ölçülecek ofsetlerin takım üzerinde 3D görselleştirilmesi.
 • Önceden tanımlanmış değerlere gerek yoktur (gerekli veriler TopSolid'deki takım dokümanı bilgilerinden okunur).
 • Ofset sayısı veya takım başına fonksiyon sayısı konusunda herhangi bir kısıtlama yoktur.
 • Takımların toplu olarak önceden ayarlanması.
 • İstenen takımların otomatik önceliklendirilmesi (örn. makinede takım kırılması durumunda).
 • Ön ayar makinesinde ölçüm döngüsünü seçme imkanı.
 • Takım için kullanılan son ön ayar döngüsünün saklanması.
 • Zoller©, Kelch©, Speroni©, vb. ile arayüz.

Workholding Manager ile tüm bağlama cihazlarınızı ve bileşenlerini yönetebilirsiniz.

 • Belirli filtreler ve/veya Datamatrix tanımlayıcı ile bileşenleri arayın.
 • Bileşenler, monte edilmiş iş parçası bağlama ve diğer öğeler üzerindeki ek özellikleri yönetin.
 • Makine tablasından yüklenecek ve boşaltılacak takımların listesi.

Stok Yöneticisi modülü ile bileşenlerinizin stoğunu, montajlarınızı ve tedarikçilerinizle olan ilişkilerinizi yönetebilirsiniz.

 • Belirli filtreler ve/veya Datamatrix tanımlayıcıları ile bileşenleri arayın.
 • Bileşenlerin belirli statik ve dinamik özelliklerini yönetin.
 • Montajlı araçlarda ve NC programlarında bileşen referansları.
 • E-posta veya PDF oluşturma yoluyla bileşenler için satın alma siparişlerinin kolay oluşturulması.
 • Stok yöneticisini kuruluşunuzun ERP sistemine bağlama imkanı

Storage Manager modülü ile takım bileşenlerinizin, monte edilmiş takımlarınızın ve fikstürlerinizin konumunu yönetebilirsiniz.

 • Tüm depolama alanlarınızın (takım rafları, dolaplar, otomatik depolar, vb.) 3D görselleştirmesi.
 • Kendi 3D depolama modelinizin kolay uygulanması ve yapılandırılması.
 • Tüm cihazların konumu (bileşenler, aletler, takımlar, problar, vb.).
 • Datamatrix ve barkod yönetimi.
 • Rezervasyonlar için kullanıcı yetkilerinin yönetimi.
 • Bağlı depolama sistemleri Kardex©, Storetec©, vb. ile arayüz.

Daha fazla bilgi için

İndir

TopSolid 7

TopSolid 30 Günlük Deneme Sürümü ücretsiz olarak kullanılabilir ve TopSolid'in tam sürümünü ve başlamanıza yardımcı olacak ÜCRETSİZ eğitimleri içerir.

TopSolid'Viewer

TopSolid'Viewer, TopSolid lisansına ihtiyaç duymadan herhangi bir TopSolid belgesini (tasarım, çizim, işleme, kinematik vb.) görüntülemenizi ve paylaşmanızı sağlar. TopSolid'Viewer ücretsizdir ve 6 ve 7 sürümleri mevcuttur.

TopSolid'Store

TopSolid'Store, TopSolid çevresinde ücretsiz indirilebilir içerik sunar.

TopSolid'ShopFloor belgeleri

Daha fazla bilgiye ihtiyacım var

ÜRÜNLERIMIZ VEYA ÇÖZÜMLERIMIZ HAKKINDA BIR SORUNUZ MU VAR?

Size en yakın satış noktasını bulunBize ulaşın Fiyat teklifi alın