Inloggen

Gebruiksvoorwaarden

Inleiding

Elk gebruik van het materiaal en de informatie ("Materiaal") gepubliceerd door TOPSOLID en/of de aan haar gelieerde ondernemingen op deze site is onderworpen aan de volgende voorwaarden en bepalingen.

Als tegenprestatie voor het verlenen van toestemming aan gebruikers om toegang te krijgen tot en te bladeren op de site, stemt elke gebruiker in met de naleving van deze voorwaarden.

Auteursrecht

Alle auteursrechten op de site berusten en blijven berusten bij TOPSOLID.

Alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief copyright) in het materiaal gepubliceerd op de site zijn en blijven berusten bij TOPSOLID plc of andere derde partijen met inbegrip van andere TOPSOLID bedrijven en mogen niet worden gebruikt anders dan bepaald in deze voorwaarden en bepalingen.

De gebruiker mag het op de site gepubliceerde materiaal uitsluitend downloaden en/of kopiëren voor eigen, legitiem, persoonlijk gebruik. Deze toestemming is afhankelijk van de opname van alle legenda's, auteursrechten, eigendoms- en/of andere kennisgevingen die hierin worden vermeld, op alle kopieën die van dergelijk Materiaal worden gemaakt.

Het is Gebruikers niet toegestaan wijzigingen, toevoegingen of veranderingen aan te brengen in het Materiaal op de Site, noch mogen zij enig deel ervan distribueren, verhandelen, verkopen, herpubliceren of verduisteren. Misbruik van het materiaal op deze site kan resulteren in juridische stappen door TOPSOLID plc en/of een andere derde partij.

Handelsmerken

Alle eigendomsrechten op handelsmerken en servicemerken, inclusief logo's ("Handelsmerken") die op de site verschijnen, berusten bij TOPSOLID, andere TOPSOLID-bedrijven of derden. Niets op de site mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie of recht om enig handelsmerk te gebruiken voor welk doel dan ook.

Disclaimer

Het materiaal is geplaatst om gebruikers in staat te stellen gemakkelijk toegang te krijgen tot informatie over TOPSOLID producten en diensten. TOPSOLID streeft ernaar het materiaal actueel en accuraat te houden. TOPSOLID aanvaardt echter geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot het materiaal dat op de site wordt gepubliceerd en/of voortvloeit uit het vertrouwen dat daarop kan worden gesteld. Het Materiaal:

Hoewel TOPSOLID alle redelijke maatregelen neemt om haar systemen en software te beschermen tegen computervirussen, bugs, zogenaamde "Trojaanse paarden" en/of andere defecten ("Virussen"), aanvaardt TOPSOLID geen verantwoordelijkheid en kan TOPSOLID niet aansprakelijk worden gesteld voor virussen die de computerapparatuur, systemen of eigendommen van een gebruiker kunnen infecteren of andere schade die kan worden veroorzaakt als gevolg van het feit dat een gebruiker de site bezoekt en doorbladert of een deel van het materiaal downloadt dat op de site is gepubliceerd.

De site kan hyperlinks bevatten naar de webpagina's van derden. TOPSOLID is niet aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke webpagina's en doet geen uitspraken over of onderschrijft dergelijke webpagina's of de inhoud daarvan als haar eigen, aangezien TOPSOLID geen controle heeft over de informatie op dergelijke webpagina's en niet verantwoordelijk is voor de inhoud en de informatie die daarop wordt gegeven. Het gebruik van dergelijke webpagina's is geheel voor eigen risico van de gebruiker.

Meer informatie nodig

EEN VRAAG OVER ONZE PRODUCTEN OF OPLOSSINGEN?

Vind uw dichtstbijzijnde verkooppuntContact-onsVraag een offerte aan